Klucze z trzpieniami o zmiennej wys

klucze z blokadą lutnik t.burton poznan